Duyurular

Üniversitemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 2019-2023 dönemi üçüncü stratejik plan çalışmaları yürütülmektedir. Stratejik planın hazırlanması sürecinde paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerini alabilmek amacıyla elektronik ortamda cevaplanmak üzere Gazi Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı Paydaş Görüş Anketi hazırlanmıştır.

Anket

http://anket.gazi.edu.tr/stakeholder

adresinde yer almaktadır.