Bölüm Hakkında

1991'de kurulan Felsefe Bölümü, 1993–1994 öğretim yılında lisans eğitimine başladı. Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Türk Düşüncesi ve Bilim Tarihi formasyonu veren bölümümüz ders programında; Varlık, Bilgi, Bilim, Ahlak, Siyaset, Tarih, Din, Dil, Mantık, İlkçağ Yunan Felsefesi, Batı Ortaçağı, Rönesans, Batı Yeni Çağı, Çağdaş Felsefe Akımları, Çağdaş Türk Düşüncesi, Bilim Tarihi gibi derslerle birlikte felsefi düşünce için klasik diller alanında gerekli olan alt yapıyı kazandırmak üzere Grekçe, Latince ve Osmanlı Türkçesi dilleri seçmeli olarak yer almaktadır. Mezun olan öğrenciler felsefe lisans diploması yanı sıra, 2010–2011 öğretim yılından itibaren, felsefe grubu öğretmeni olabilmeleri için gerekli olan Pedagojik Formasyon diploması da almaktadırlar.

İlk mezunlarını 1996–1997 öğretim yılında veren Felsefe Bölümünde halen 190 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. Bölümümüzde 4 yıllık bir lisans programı uygulanmakta olup, Yüksek Lisans ve Doktora programları Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir.

Bölümde 3 Profesör Dr., 1 Doçent Dr., 1 Yardımcı Doçent Dr.,  3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 11 Öğretim elemanı görev yapmaktadır.