Danışman Atamaları (2012-2013)
05 Ekim 2012 05:56

Aşağıda   Anabilim/Bilim   Dallarına   göre   dağılımları   yapılan   Yüksek   Lisans   ve   Doktora öğrencilerinin Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23, 27 ve

32.  maddeleri uyarınca, karşılarında belirtilen öğretim üyelerinin tez  /proje danışmanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TEZ DANIŞMANI PROGRAMI ANABİLİM/BİLİM DALI
118246105 Filiz ŞAHAN Prof. Dr. Nurten GÖKALP Yüksek Lisans Felsefe
118246107 Kübra ŞENTÜRK Prof. Dr. Nurten GÖKALP Yüksek Lisans Felsefe
118266108 Sıla ÖZDEMİR Prof. Dr. Veli URHAN Yüksek Lisans Felsefe
118246101 Ebru ERSOY Doç. Dr. Hakan GÜNDOĞDU Yüksek Lisans Felsefe
118246102 Emine SERİN Yrd. Doç. Dr. Cevriye DEMİRGÜNEŞ Yüksek Lisans Felsefe
118246104 Fikret YILMAZ Prof. Dr.Kazım SARIKAVAK Yüksek Lisans Felsefe
118246110 Yasemin POLAT Prof. Dr. Veli URHAN Yüksek Lisans Felsefe
118246111 Hayder Mırdan Idrees Yrd. Doç. Dr. Cevriye Demirgüneş Yüksek Lisans Felsefe
118246912 Demet GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Sengün Meltem ACAR Yüksek Lisans Felsefe
118246108 Mehmet BORAN Prof. Dr. Nurten GÖKALP Yüksek Lisans Felsefe
118246909 Gonca AHREZ Prof. Dr. Nurten GÖKALP Yüksek Lisans Felsefe
118246401 Alkım SAYGIN Prof. Dr. Veli URHAN Doktora Felsefe
118246402 Orhan BAŞAT Prof. Dr. Nurten GÖKALP Doktora Felsefe
118281108 Nihan SÜTCÜLER Prof. Dr. Nurten GÖKALP Yüksek Lisans Türk-İslam Felsefesi
118281105 Fadime ÖZER Prof. Dr.Kazım SARIKAVAK Yüksek Lisans Türk-İslam Felsefesi
118281102 Bekir ILGAZ Prof. Dr.Kazım SARIKAVAK Yüksek Lisans Türk-İslam Felsefesi
118281109 Serap GÜLER Doç. Dr. Hakan GÜNDOĞDU Yüksek Lisans Türk-İslam Felsefesi