Doktora Programı

BÖLÜM HAKKINDA:

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Doktora programını yürüten Felsefe Bölümünde verilen programla, öğrencilerin değerlendirme ve sentezleme yeteneklerinin geliştirilmesi, temel bireysel ve sosyal değerlerin, ilkelerin ve bilgilerin elde edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Felsefenin farklı alanları ve problemlerini inceleyerek öğrencilerin çağdaş dünyadaki felsefi meselelere nüfuz edebilmelerinin yolları gösterilmeye çalışılmaktadır. Ülkemize genç araştırmacıların kazandırılması hedeflenmektedir.

 Program

Doktora

 Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Kazım SARIKAVAK

Prof.Dr. Nurten GÖKALP

Prof.Dr. Veli URHAN

Prof.Dr. Recep KILIÇ

Doç.Dr. Hakan GÜNDOĞDU

Y.Doç.Dr. Cevriye Demir GÜNEŞ

 Güz Dönemi 

DEVLET FELSEFESİ PROBLEMLERİ

ZORUNLU

FELSEFE PROBLEMLERİ

ZORUNLU

DEĞER FELSEFESİ

Seçmeli

KANT IN ELEŞTİRİ FELSEFESİ

Seçmeli

  Bahar Dönemi

RÖNESANS VE YENİ DEĞERLER

ZORUNLU

BÜYÜK FİLOZOFLAR

ZORUNLU

ÇAĞDAŞ AHLAK FELSEFESİ PROBLEMLERİ

Seçmeli

ÇAĞDAŞ FRANSIZ FELSEFESİ VE FOUCAULT

Seçmeli

DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
1460001 FELSEFE PROBLEMLERİ Zorunlu
0+0+0
7,5
1460002 FELSEFE İNSAN PROBLEMİ Zorunlu
0+0+0
7,5
1460999 TEZ DÖNEMİ Zorunlu
0+0+0
30
2460003 20. YY. FELSEFE AKIMLARI Zorunlu
0+0+0
7.5
2460004 GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİNE FELSEFİ BAKIŞ Zorunlu
0+0+0
7,5
2460005 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
7.5
1460003 AYDINLANMA DÖNEMİ FELSEFESİ Zorunlu
0+0+0
7,5
4460998 YETERLİK DÖNEMİ Zorunlu
0+0+0
30
4460002 FELSEFE PROBLEMLERİ Zorunlu
0+0+3
7.5
4460001 DEVLET FELSEFESİ PROBLEMLERİ Zorunlu
0+0+3
7.5
1460004 ORTAÇAĞDA FELSEFİ DÜŞÜNCE Zorunlu
0+0+3
7.5
5460002 RÖNESANS VE YENİ DEĞERLER Zorunlu
0+0+3
7.5
5460001 BÜYÜK FİLOZOFLAR Zorunlu
0+0+3
7.5
2460006 DOĞUNUN BELLİ BAŞLI DÜŞÜNÜRLERİ Zorunlu
0+0+3
7.5
1460005 FELSEFEDE İNSAN PROBLEMİ Zorunlu
0+0+3
7.5
5460041 ÇAĞDAŞ AHLAK FELSEFESİ PROBLEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5460043 KLASİK DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5460042 ÇAĞDAŞ FRANSIZ FELSEFESİ VE FOUCAULT Seçmeli
0+0+3
7.5
5460044 VAROLUŞÇULUK (EGZİSTANSİYALİZM) Seçmeli
0+0+3
7.5
2460050 AMERİKAN FELSEFESİ VE PRAGMATİZM II Seçmeli
0+0+3
7.5
1460049 MANTIK PROBLEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
2460051 FRANSIZ FELSEFESİ VE EMMANUEL LEVİNAS Seçmeli
0+0+3
7.5
4460999 TEZ DÖNEMİ Seçmeli
0+0+0
30
4460043 İSLAM FİLOZOFLARININ BATIYA ETKİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4460041 BİLGİ FELSEFESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4460044 KANT IN ELEŞTİRİ FELSEFESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
1460047 AMERİKAN FELSEFESİ VE PRAGMATİZM I Seçmeli
0+0+3
7.5
1460048 KLASİK BATI FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4460042 DEĞER FELSEFESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
1460041 BİLGİ FELSEFESİ PROBLEMLERİ Seçmeli
0+0+0
7,5
1460042 FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLERDE METOD Seçmeli
0+0+0
7,5
1460044 AYDINLANMA DÖNEMİ FELSEFESİ Seçmeli
0+0+0
7,5
2460045 DEĞERLER FELSEFESİ Seçmeli
0+0+0
7.5
2460046 SOSYAL FELSEFE Seçmeli
0+0+0
7,5
2460047 ÖRNEK BATI FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli
0+0+0
7,5
1460045 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli
0+0+0
7,5
2460048 YABANCI DİLDE FELSEFE METİNLERİ Seçmeli
0+0+0
7,5
1460046 CUMHURİYET DÖNEMİNDE FELSEFİ AKIMLAR Seçmeli
0+0+3
7.5