Müfredat

BİRİNCİ YIL

 

1. YARIYIL

2. YARIYIL

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

TDE-

191

Z

Türk Dili-I

2

0

0

2

TDE-

192

Z

Türk Dili-II

2

0

0

2

ING/ ALM/

FRA-101

Z

Yabancı Dil-I (İng/Alm/Fra)

3

0

3

3

ING/

ALM/ FRA-102

Z

Yabancı Dil- II

(İng/Alm/Fra)

3

0

3

3

TAR-191

Z

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

0

2

TAR-192

Z

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi-II

2

0

0

2

FEL 101

Z

Felsefeye Giriş

3

0

3

4

FEL 102

Z

Ortaçağ ve Rönesans’ta Felsefe

4

0

4

5

FEL 103

Z

İlkçağda Felsefe

4

0

4

5

FEL 104

Z

Klasik Mantık-I

3

0

3

4

FEL 105

Z

Osmanlıca-I

2

0

2

2

FEL 106

Z

Felsefe Kavramları

3

0

3

4

FEL 107

Z

İnternet ve Felsefe

3

0

3

4

FEL 108

Z

Osmanlıca-II

2

0

2

2

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

FEL 109

S

Değer Felsefesi

2

0

2

3

FEL 110

S

Metin Okuma-II

2

0

2

3

FEL 111

S

Mitoloji ve Felsefe

2

0

2

3

FEL 112

S

Bilim Tarihi

2

0

2

3

FEL 113

S

Metin Okuma-I

2

0

2

3

PSİ 114

S

Psikolojiye Giriş

4

0

4

5

SOS 115

S

Sosyolojiye Giriş

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

15

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

15

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

 

20

 

30

 

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

21

30

 

 

İKİNCİ YIL

 

3. YARIYIL

4. YARIYIL

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

FEL 201

Z

17. Yüzyılda Felsefe

4

0

4

6

FEL 202

Z

18. Yüzyıl Felsefesi

4

0

4

6

FEL 203

Z

Klasik Mantık-II

2

0

2

4

FEL 204

Z

Modern Mantık

3

0

3

5

FEL 205

Z

Ahlak Felsefesi

3

0

3

5

FEL 206

Z

Türk-İslam Düşünce Tarihi-II

2

0

2

4

FEL 207

Z

Varlık Felsefesi

3

0

3

4

FEL 208

Z

Sanat Felsefesi

3

0

3

3

FEL 209

Z

Türk-İslam Düşünce Tarihi-I

2

0

2

3

FEL 210

z

Bilgi Felsefesi

3

0

3

4

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

FEL 211

S

Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

FEL 212

S

Kültür Felsefesi

2

0

2

3

FEL 213

S

Sanat Eserlerinde Fel. Problemleri

2

0

2

3

FEL 214

S

Özgürlük Sorunu

2

0

2

3

PSI 215

S

Sosyal Psikoloji

3

0

3

5

SOS 216

S

Kurumlar Sosyolojisi

3

0

3

5

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

14

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

15

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

 

19

 

30

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

20

30

 

ÜÇÜNCÜ YIL

 

 

5. YARIYIL

 

 

6. YARIYIL

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

FEL 301

Z

19. Yüzyılda Felsefe

4

0

4

5

FEL 302

Z

20. Yüzyılda Felsefe

4

0

4

5

FEL 303

Z

İnsan Felsefesi

2

0

2

4

FEL 304

Z

Siyaset Felsefesi

3

0

3

4

FEL 305

Z

Klasik Dönem Osmanlı Düşüncesi-I

3

0

3

5

FEL 306

Z

Klasik Dönem Osmanlı Düşüncesi-II

3

0

3

5

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

FEL 307

S

Mantık İlmi ve İslam Tef. Yeri

2

0

2

3

FEL 308

S

Yabancı Dilde Felsefe Metinleri-II

2

0

2

3

FEL 309

S

Yabancı Dilde Felsefe Metinleri-I

2

0

2

3

FEL 310

S

Spinoza Semineri

2

0

2

3

FEL 311

S

Doğa Felsefesi

2

0

2

3

FEL 312

S

Hukuk Felsefesi

2

0

2

3

FEL 313

S

Felsefe Metinleri-I

2

0

2

3

FEL 314

S

Felsefe Metinleri-II

2

0

2

3

FEL 315

S

Felsefe Problemleri

2

0

2

3

SOS 326

S

Sosyoloji Tarihi-II

3

0

3

5

SOS 325

S

Sosyoloji Tarihi-I

3

0

3

5

PSİ 312

S

Gelişim Psikolojisi

3

0

3

5

PSİ 315

S

Öğrenme Psikolojisi

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

9

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

10

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

 

19

 

30

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

20

 

DÖRDÜNCÜ YIL

 

7. YARIYIL

8. YARIYIL

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

KODU

 

ADI

T

U

K

AKTS

FEL 401

Z

Çağdaş Felsefe

2

0

2

4

FEL 402

Z

Felsefe Açısından İnsan Hakları

2

0

2

5

FEL 403

Z

Dil ve Anlam Felsefesi

3

0

3

5

FEL 404

Z

Din Felsefesi

2

0

2

5

FEL 405

Z

Çağdaş Türk Düşünürleri

4

0

4

6

FEL 406

Z

Seminer

3

0

3

5

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

FEL 407

S

Çağdaş Felsefe Akımları

2

0

2

5

FEL 408

S

Doğunun Belli Başlı Düşünürleri

2

0

2

5

FEL 409

S

Osmanlı Felsefi Metinleri

2

0

2

5

FEL 410

S

Mukayeseli Felsefe Metinleri

2

0

2

5

FEL 411

S

Varoluşçuluk

2

0

2

5

FEL 412

S

Tarih Felsefesi

2

0

2

5

FEL 413

S

Zaman Felsefesi

2

0

2

5

FEL 414

S

İslam Filozofları ve Batıya Etkileri

2

0

2

5

FEL 415

S

Sinema Felsefesi

2

0

2

5

FEL 416

S

Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık

2

0

2

5

FEL 417

S

Bilim Felsefesi

2

0

2

5

FEL 418

S

İletişim Felsefesi

2

0

2

5

SOS 431

S

Sosyal Bilimlerde Metod

4

0

4

5

FEL 420

S

Çevre Felsefesi

2

0

2

5

PSİ 421

S

Bireysel Ayrılıklar

3

0

3

5

SOS 432

S

Kent Sosyolojisi

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 422

S

Normal Dışı Davranışlar

3

0

3

5

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

9

 

Toplam Kredi (zorunlu)

 

7

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

 

17

 

30

 

 

Yarıyıl İçin Belirlenmiş Kredi Miktarı

 

14

 

30

                               

 

Zorunlu Kredi: 94

Alınması Gereken Seçmeli Kredi: 56

Toplam Mezuniyet Kredisi: 150

Felsefe Grubu Öğretmenliği için en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi alınması gerekmektedir.