Duyurular

2547 sayılı Kanunun 5 (I) maddesi kapsamındaki Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
derslerinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi Tek Ders Sınavları 14 Temmuz 2017 Cuma
günü saat 14:00'de Fakültemiz Derslik Binası Z-10 nolu sınıfta, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı ise 14
Temmuz 2017 Cuma günü saat 14:00'de Fakültemiz Derslik Binası 119 nolu sınıfta yapılacaktır.